Geheel nieuw dit seizoen is de zogenaamde, de "Anne Haast prijs".

De Anne Haast prijs

In het recente verleden heb ik op deze website al een artikel geschreven over de ChessQueens en hun streven om het damesschaken naar een hoger nivo te brengen en het schaken te promoten bij met name meisjes en vrouwen. Als viervoudig schaakkampioene van Nederland is Anne Haast natuurlijk een vooraanstaand lid van de ChessQueens. Dit bracht mij ertoe om in de loop van het afgelopen schaakseizoen contact op te nemen met Anne Haast en haar te vragen of ik in het kader van onze gemeenschappelijke doelstelling om het schaken bij meisjes aan te moedigen een speciale prijs aan het eind van het seizoen mocht uitreiken die haar naam zou dragen, "de Anne Haast prijs". Deze prijs moest gaan naar de schaakster die het afgelopen seizoen de meeste progressie en inzet heeft laten zien. Het zou dan een aanmoediging moeten zijn om op de ingeslagen weg door te gaan. Anne reageerde heel positief en daarmee was de "Anne Haast prijs" een feit.

De winnares(sen)

De jeugd-schaakclub "Schaak maar raak!" is op zich al een bijzondere schaakclub, want het is een van de weinige schaakclubs die meer meisjes dan jongens als lid heeft. Dit maakte ook dat er meer kandidaten voor de eerste "Anne Haast prijs" waren. Toch was al vrij snel duidelijk naar wie de prijs dit jaar zou moeten gaan. De combinatie van het altijd aanwezig zijn en meedoen met alle activiteiten, de positieve uitstraling en houding ook naar anderen en de flinke stap vooruit in speel sterkte bepaalden de keus.

De winnaressen van de eerste "Anne Haast prijs" zijn: Fenne & Tess de Jong

De prijs bestaat uit Leo de Leeuw met een apart gemaakt "Anne Haast prijs" shirt en daarnaast een persoonlijk schrijven van Anne Haast aan de winnaressen met daarbij een ChessQueens pen en notatieboekje. Hopelijk zal deze bijzondere prijs inderdaad een stimulans zijn voor Fenne en Tess om ook komend seizoen weer plezier te beleven met het schaakspel en nog beter te gaan schaken.

De ChessQueens

Tot slot wil ik hier nogmaals de website van de ChessQueens onder de aandacht brengen. Niet alleen kan iedereen die dat wil daar de ChessQueens sponsoren en daarmee het damesschaken in Nederland ondersteunen, maar tevens is het dé plek om te lezen over de beste Nederlandse schaaksters en hun activiteiten.